LID WORDEN

Het lidgeld voor 2019 bedraagt 30€
Om lid te worden stort je het lidgeld op de clubrekening:

Bankrekening: ARGENTA
OLDTIMERCLUB STOKKEM
IBAN BE52 9731 2263 4609
BIC: ARSPBE22

Met vermelding lidgeld 2019 en de naam van het nieuwe lid.

De oldtimmersclubstokkem (OCS) geeft geen lidkaart daar je een lidkaart krijgt van de belgische federatie oude voertuigen (BFOV), die als bewijs telt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij erkennen dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins in de handel brengen voor derden, behalve dat wij uw gegevens zouden kunnen delen met onze dienstverleners voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacyreglement. Wij zullen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens handhaven en deze gegevens beschermen in overeenstemming met ons Privacyreglement en alle toepasselijke wetten.

Het lidmaatschap is geldig na ontvangst van het lidgeld, en het invullen van onderstaand formulier om de clubledenlijst aan te vullen.

INSCHRIJFFORMULIER

Fields marked with an * are required