BELANGRIJKE MEDEDELING

Het lidgeld moet voor 31/1/2019 gestort zijn op de OCS clubrekening want de lijst met aangesloten leden moet op 1/2/2019 doorgegeven worden aan BFOV.

De clubleden die NIET vóór 31/1/2019 betaald hebben worden automatisch uit geschreven. Herinschrijving is mogelijk mits 50% toeslag op het geldend lidgeld.